Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин shop.talantbooks, розташований за адресою: shop.talantbooks.com.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі — Адміністрація сайту)» — співробітники, уповноважені на управління сайтом, що діють від імені Інтернет-магазину «Талант», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано певної або такої, яка визначається, фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Адміністратором чи іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їхнього поширення без згоди суб’єкта персональних даних або за наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину shop.talantbooks» — особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт Інтернет-магазину.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, що відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, що побудована за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач має припинити використання сайту Інтернет-магазину.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину shop.talantbooks. Інтернет-магазин не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Інтернет-магазину.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту Інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту під час реєстрації на сайті Інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, що дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину shop.talantbooks у розділі про реєстрацію і містять таку інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;

3.2.2. контактний номер телефону Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. поштова адреса Користувача.

3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та під час відвідування сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

• IP-адреса;
• інформація з cookies;
• інформація про браузер (чи іншу програму, що здійснює доступ до показу реклами);
• час доступу;
• адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
• реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до тих частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується зметою виявлення йвирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери й операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у пп. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Інтернет-магазину може використовувати з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Інтернет-магазином shop.talantbooks.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту Інтернет-магазину.

4.1.3. Встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, у тому числі надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту Інтернет-магазину, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для гарантування безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту Інтернет-магазину про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки й отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки у випадку виникнення проблем, пов’язаних із використанням сайту Інтернет-магазину.

4.1.10. Надання Користувачеві, за його згодою, оновленої інформації про продукцію, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання Користувачеві доступу на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті Інтернет-магазину shop.talantbooks, включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України виключно за підставами та в порядку, встановленими законодавством України.

5.4. У випадку втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом Інтернет-магазину shop.talantbooks.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно з метою, зазначеною у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації у таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, оприлюднення або розголошення іншими можливими способами наданих персональних даних Користувача, за винятком пп. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обігу.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що стосуються певного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачеві у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених пп. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до моменту її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Перед зверненням до суду з позовом за суперечками, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину й Адміністрацією сайту, обов’язковим є висунення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).

8.2 . Одержувач претензії протягом 30 календарних днів від дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. Якщо добровільної угоди не досягнуто, суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в розділі сайту «КОНТАКТИ».

9.4. Ця Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://shop.talantbooks.com.ua/privacy/.